Contacto

Ponte en contacto conmigo y podremos
hacer música y cine juntos!

  La comunicación de sus datos será objeto de tratamiento por parte del Responsable Martí Carrasco de Casacuberta. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación. En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a Consell de Cent 450 2n 1a A 08013, Barcelona o mediante un email a

  Accepto la política de privacidad
   

  Fem servir cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica. Fent clic a ACCEPTAR consent l'ús de les galetes. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment. Podeu ampliar informació o canviar la configuració des del botó COOKIES SETTINGS. / We use our own and third-party cookies for analytical purposes. By clicking ACCEPT you consent to the use of cookies. You can revoke consent at any time. You can expand information or change the settings from the COOKIES SETTINGS. View more
  Cookies settings
  Accepta/Accept
  Rebutja/Decline
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Política de privacitat

  RESPONSABLE

  1. Identitat: Martí Carrasco de Casacuberta
  DNI: 21771752K
  Dir. Consell de Cent 450 2n 1a A
  Ciutat: BARCELONA
  CP: 08013
  Telèfon: 673145219
  E-mail:
  Dades de contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de Delegat

  FINALITATS
  2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament: Tractarem les seves dades per a la gestió informativa.

  CONSERVACIÓ
  3. Terminis o criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts.

  DECISIONS
  4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L'entitat NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

  DESTINATARIS
  5. Durant el període de durada del tractament, l'entitat no realitzarà cap cessió de les seves dades.

   

  DRETS
  L'interessat pot exercir els següents drets:
  Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
  Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  Dret a oposar-se al tractament.
  Dret a retirar el consentiment prestat.

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Per a això podrà emprar els formularis habilitats o escriure un mail a En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es. En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte «No enviar correus».

   

  PROCEDÈNCIA DE LES DADES
  Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè: El propi interessat o el seu representant legal. Les categories de dades que es tracten són:
  Caràcter Identificatiu
  Característiques Personals
  Acadèmics i Professionals
  Detalls d'Ocupació
  No es tracten dades especialment protegides.

  Save settings
  Cookies settings